Retourbeleid

1 Na aankoop heeft de consument het recht om binnen veertien dagen, vanaf de dag van ontvangst door de consument, een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren. Als een artikel niet onder het herroepingsrecht valt, zal Draad, Hamer & Papier dit expliciet vermelden in het aanbod. Gepersonaliseerde producten die speciaal voor de consument zijn gemaakt, kunnen alleen na overleg worden geretourneerd en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Producten met een naam of die op maat zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd en vallen buiten het herroepingsrecht.

2 Tijdens de zichttermijn moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als de consument een artikel wil retourneren op basis van het herroepingsrecht, moet dit onbeschadigd gebeuren. De consument moet zorgen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten zijn voor rekening van de consument. De consument heeft de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

3 Als de consument aan de voorwaarden en binnen de zichttermijn retourneert, zal Draad, Hamer & Papier het aankoopbedrag binnen 14 dagen na bekendmaking van de herroepingsrecht terugbetalen.

4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Draad, Hamer & Papier (te bereiken via info@draadhamerenpapier.nl) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.